Om WP – WeightPull

Weightpull – draghundsportens kortdistans

Weightpull (WP) är en hundsport med gamla anor, som i Sverige utövats organiserat sedan 2002. Trots det enkla utförandet är det en prestationssport som ställer stora krav på både hund och förare, både mentalt och fysiskt. WP är definitivt en sport för alla – alla raser och blandraser, stora som små, kan vara med för att träna och tävla.

Sportens historia

Trots att WP är en ganska ny hundsport i Sverige finns uppgifter om att amerikanska guldgrävare redan under 1800-talet slog vad om vem som hade den starkaste draghunden. I några av sina böcker skriver den berömde dåtida författaren Jack London om detta. Men trots att USA är sportens hemland skiljer sig utövandet av WP idag mycket mellan Sverige och USA och andra världsdelar. Här tävlar vi främst enligt den europeiska ligan EWPL och reglerna tillåter inte att hundar under tävling hetsas med leksaker eller lockas med godis. Det skyddar hundarna så att de inte kan tvingas till att dra, utan istället kan genomföra uppgiften på ett lugnt och metodiskt sätt.

Lugnt och fint framför vagnen. Bella, 3,5 år visar hur det ska gå till.
Ägare: Marie Jonsson Sillén, Fotograf Risto Kohlemainen

Utförande

WP går ut på att hunden ska dra en vagn lastad med vikter fem meter. Momentet i sig är simpelt, men träningen är desto mer komplicerad och tidskrävande. Det är ett styrkeprov både vad gäller muskulär och mental styrka och för att få en hund framgångsrik inom WP måste du som tränare ingjuta ett självförtroende av stål i din hund.
Alla hundar får och kan vara med. På en tävling kan du se allt från små kinesiska nakenhundar till stora mastiffer, indelade i olika viktklasser.

Den mentala styrkan är minst lika viktig som den fysiska.
Spiderman visar prov på fokusering och koncentration.
Ägare: Angel Malm, Fotograf: Helen Sjöholm

Tävling

En typisk tävlingsdag börjar med att deltagarna väger in sina hundar för att se vilken viktklass de ska tillhöra. Efter invägningen går ekipagen vidare till den obligatoriska veterinärbesiktningen. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor, undersöker tassar och känner igenom hela hunden. Sist görs ett böjprov för att upptäcka eventuella dolda hältor.
Ingen hund som på något sätt mår dåligt ska behöva vara med och veterinären äger därför rättigheten att neka en hund att starta och att närsomhelst under tävlingen avbryta en hunds medverkan.
Medan de tävlande väntar på sin tur att dra uppehåller de sig tillsammans med sina medtävlande i Holding Area. I Holding Area tar hundarna det lugnt och vilar sig inför kommande drag. Hundar som gör utfall mot andra hundar tilldelas en varning och utesluts ur tävlingen vid andra förseelsen. En funktionär, pitbossen, ropar upp ekipagen så att alla drar på rätt vikt och i rätt turordning. Deltagarna får själva välja vilka vikter de vill dra på. Tävlingen är därför förenad med mycket taktik när de tävlande väljer sina drag i förhållande till vad hunden klarar av och motståndarna drar. När den tävlande blir uppropad går denne tillsammans med sin hund och ställer sig framför vagnen. Hunden kopplas på och föraren tar ögonkontakt med domaren som står vid sidan av banan.
På domarens anvisning förflyttar sig föraren till andra sidan mållinjen utan att titta på hunden eller prata med den. Hunden har 60 sekunder på sig att dra vagnen de fem metrarna, och det är godkänt att hunden börjar dra innan föraren hunnit över mållinjen. När vagnen passerar mållinjen säger domaren ”pull” vilket också innebär att föraren får lov att röra hunden. Beröringen är viktig som belöning eftersom varken godis eller leksak är tillåten att medföra på banan eller i Holding Area.
En vinnare utses i varje viktklass – vinner gör den hund som slutfört det tyngsta draget i förhållande till sin egen vikt (P4P). På så vis är det rättvist och den hund som väger minst i sin viktklass har samma förutsättningar som de andra.
I Sverige finns flertalet olika tävlings-arrangörer och även internationella tävlingar lockar deltagare från Sverige till våra grannländer.

Träning

WP-träning är allsidig träning. Hunden måste vara uppmärksam och motiverad till att samarbeta. Den ska tycka att träningen är rolig hela tiden – det hänger ihop med självförtroendet som är helt avgörande för om hunden blir en WP-vinnare eller inte.
Mycket av träningen går ut på att maximera hundens självförtroende, framförallt framför vagnen. Givetvis måste hunden också ha en bra fysik, vilket uppnås genom att träna både kondition och styrka kontinuerligt. Cykling, simning och drag-träning i stort är bra sätt att öka styrka, balans och koordination. För att öka muskelmassan och få ut mer av en vanlig koppelpromenad kan man låta hunden dra kättingar efter sig, något som kallas dragweight – DW. Även låga vikter ger resultat och hunden ska inte behöva ta i för mycket då sträckan blir längre eller underlaget mer ojämnt, som då du går på en skogsstig.
För att börja behöver din hund ha en WP-sele som är specialsydd för att passa hunden. Det är viktigt att selen sitter bra för att undvika skador.

Det är viktigt med en sele som är sydd efter hundens egna mått, och sitter bra, för att undvika skador. Balder, snart två år, visar hur den kan se ut.
Ägare & fotograf: Jessicka Dahl

Tyngre träning

DW-träningen under promenad kan gärna kompletteras med att låta hunden dra tyngre kättingar ett par meter. Den typen av styrketräning ger explosiva muskler som kan få en tung vagn i rullning. När du tränar tyngre måste du vara oerhört uppmärksam på hunden. Den måste alltid lyckas eftersom både självförtroendet hos hunden och hundens förtroende för dig som tränare sjunker kraftigt varje gång du begär för mycket av din hund. Målet för träningen ska alltid vara en fokuserad, förväntansfull och glad hund som utan tvekan drar på första signalen du ger.
När du tränar själva tävlingsmomentet med vagn är det om möjligt ännu viktigare att hunden går därifrån med nya positiva minnes-bilder.
Du bör inte börja med ansträngande tyngder förrän hunden är färdigvuxen, däremot går det utmärkt att träna drag- och tävlingsteknik för den yngre hunden. På tävlingsbanorna är bara hundar över 18 månader välkomna.
En annan stor och mycket viktig del av den fysiska träningen är uppvärmning, nedvarvning och stretchning. Dessa tre är heliga delar i träningen för en WP-hund – de förebygger skador och möjliggör en lång WP-karriär.

Börja träna!

Att träna WP kräver självinsikt, tålamod och vilja. Man måste träna sunt – inte för mycket eller för hårt, och smart – aldrig pressa hunden för mycket. Det gäller att vårda hundens förtroende för tränaren likväl som för den egna prestationsförmågan.

Är du nyfiken på om sporten kan vara något för dig och din hund att utvecklas i? Vi hjälper dig gärna med att både komma igång och vidare.
Svenska Weightpullklubben har lokalavdelningar och distriktsombud på flera orter i landet och flera av dem arrangerar kurser, enskilda träningar och gemensamma träningar – hitta din närmaste och kom igång!

Bella strålar ikapp med morgonljuset när hon får syssla med sin favoritsport
Ägare: Tobbe Christiansen, Fotograf: Anders Reitmaier

Text av: Irene Westerholm, Hundläroverket

%d bloggare gillar detta: